Aktuality

05.06.2013
  • Zrušení vyhl. č. 484/2000 Sb

Ústavní soud ČR dne 25. dubna 2013 dospěl k závěru, že tzv. přísudková vyhláška (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb.) je v rozporu s ústavním pořádkem a zákonem, a proto ji zrušil ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce.
Tato vyhláška upravovala paušální náhradu nákladů občanského soudního řízení v případě zastoupení některého účastníka advokátem či notářem, a tedy zjednodušovala vypočítávání náhrady nákladů řízení a odstraňovala průtahy v řízení způsobované účastníky. Na druhou stranu stanovením paušální výše odměny vyhláška méně zohledňovala složitost věci, časovou náročnost či počet provedených úkonů, což v praxi vedlo ke sporům o zanedbatelné (bagatelní) částky, kdy sledovaným zájmem sporu byla výše nákladů řízení více, než samotný předmět.
Před touto vyhláškou platil advokátní tarif (vyhláška č. 177/1996 Sb.), který je postaven na principu odměňování advokátů podle počtu úkonů, které byly v souvislosti s řízením vykonány. Advokátní tarif je stále platný, a proto podle něj začnou soudy opět počítat odměny advokátů.
Zrušení přísudkové vyhlášky bude mít za následek snížení nákladů řízení v běžných kauzách. Naopak ve složitějších a náročnějších kauzách dojde k navýšení odměny advokáta, z čehož vyplývá, že dojde ke spravedlivějšímu stanovení výše náhrad nákladů soudního řízení. Otázkou však je, zda-li toto zrušení opět nepřinese zmiňované průtahy řízení a více práce soudcům s vypočítáváním náhrady nákladů řízení

14.05.2013

Přestěhování do nových kanceláří

Advokátní kancelář SDA Legal změnila sídlo a přestěhovala se do nových kanceláří v Lazarské ulici, na Praze 1. Aktuální informace ohledně adresy a kontaktů naleznete zdeSDA Legal