Aktuality

01.01.2014
  • Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se k 1.1.2014 stal účinný! Více informací
19.12.2013
  • Nový zákon o zvláštních řízeních soudních
Nový občanský zákoník přináší od nového roku mnoho změn. Mimo jiné jde o modifikaci stávajících právních institutů, což vede k nutnosti změny občanského soudního řádu a nabytí účinnosti nového zákona o zvláštních řízeních soudních č. 292/2013 Sb., který upravuje řízení nesporná a jiná zvláštní řízení. Tento zákon má k OSŘ vztah speciality a OSŘ je k němu subsidiární.
Mezi zcela nová řízení patří:
  • řízení o prohlášení člověka za nezvěstného
  • řízení ve věcech svěřenského fondu
  • řízení ve statusových věcech manželských
  • řízení ve statusových věcech partnerských
30.09.2013

Regionální konference Mackrell International

Ve dnech 27.9.-29.9.2013 se uskutečnila v ukrajinském Kyjevě evropská konference členů mezinárodní sítě advokátních kanceláří Mackrell International. SDA Legal zastupoval partner Petr Adámek, který seznámil přítomné se změnami v naší advokátní kanceláři a jejím dalším rozvojem v blízké budoucnosti.

12.08.2013

Bucerius Summer Program 2013

V rámci poskytování nejkvalitnějších právních služeb absolvovala členka našeho týmu Mgr. Jitka Coufalová letní program v německém Hamburku zaměřený na mediaci a alternativní řešení sporů. Celý program se uskutečnil na prestižní Bucerius Law School a byl veden odborníky na mediaci z celého světa.

25.07.2013

Chambers Global Awards 2013

Mezinárodní síť advokátních kanceláří Mackrell International, jejíž je SDA Legal členem, získal prestižní ocenění Chambers Global Awards 2013 v kategorii "Nejlepší mezinárodní síť advokátních kanceláří".

12.06.2013

Slavnostní večírek na počest založení SDA Legal

Dne 10. června 2013 od 18:00 se v Pavilónu Grébovka uskutečnil slavnostní večírek ke vzniku advokátní kanceláře SDA Legal. Večer se nesl v semiformálním duchu plném hudby a dobrého jídla. I přes nepřízeň počasí se večer vydařil nad očekávání. SDA Legal děkuje všem hostům za účast a těší se na další spolupráci.

05.06.2013
  • Zrušení vyhl. č. 484/2000 Sb

Ústavní soud ČR dne 25. dubna 2013 dospěl k závěru, že tzv. přísudková vyhláška (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb.) je v rozporu s ústavním pořádkem a zákonem, a proto ji zrušil ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce.
Tato vyhláška upravovala paušální náhradu nákladů občanského soudního řízení v případě zastoupení některého účastníka advokátem či notářem, a tedy zjednodušovala vypočítávání náhrady nákladů řízení a odstraňovala průtahy v řízení způsobované účastníky. Na druhou stranu stanovením paušální výše odměny vyhláška méně zohledňovala složitost věci, časovou náročnost či počet provedených úkonů, což v praxi vedlo ke sporům o zanedbatelné (bagatelní) částky, kdy sledovaným zájmem sporu byla výše nákladů řízení více, než samotný předmět.
Před touto vyhláškou platil advokátní tarif (vyhláška č. 177/1996 Sb.), který je postaven na principu odměňování advokátů podle počtu úkonů, které byly v souvislosti s řízením vykonány. Advokátní tarif je stále platný, a proto podle něj začnou soudy opět počítat odměny advokátů.
Zrušení přísudkové vyhlášky bude mít za následek snížení nákladů řízení v běžných kauzách. Naopak ve složitějších a náročnějších kauzách dojde k navýšení odměny advokáta, z čehož vyplývá, že dojde ke spravedlivějšímu stanovení výše náhrad nákladů soudního řízení. Otázkou však je, zda-li toto zrušení opět nepřinese zmiňované průtahy řízení a více práce soudcům s vypočítáváním náhrady nákladů řízení

14.05.2013

Přestěhování do nových kanceláří

Advokátní kancelář SDA Legal změnila sídlo a přestěhovala se do nových kanceláří v Lazarské ulici, na Praze 1. Aktuální informace ohledně adresy a kontaktů naleznete zdeSDA Legal