Aktuality

15.08.2016

Jitka Coufalová - postgraduální stadium v Hamburku

Naše advokátka Jitka Coufalová byla vybrána prestižní Bucerius Law School k ročnímu postgraduálnímu stadiu v Hamburku. Gratulujeme.

18.07.2016

Nový zákon o spotřebitelském úvěru

Minulý týden 14. července 2016 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR pod č. 257/2016 Sb. nový zákon o spotřebitelském úvěru, který nabude účinnosti dne 1. prosince 2016. Tento zákon přináší v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů celou řadu změn a upřesnění oproti dosavadní právní úpravě v této oblasti.

02.01.2016

Mgr. Jitka Coufalová se stala advokátkou

Naše bývalá advokátní koncipientka Mgr. Jitka Coufalová, která úspěšně složila advokátní zkoušky, byla zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory a od 1.1.2016 vykonává praxi advokátky. Jitka je také kvalifikovaná zapsaná mediátorka.

12.10.2015

Mezinárodní konference Mackrell International v Lisabonu

Ve dnech 9. - 11. října 2015 se konala mezinárodní konference Mackrell International v Lisabonu. Na této konferenci byly diskutovány otázky užší spolupráce partnerských advokátních kanceláří v regionech Evropy, Afriky a Blízkého východu. SDA Legal byla na této konferenci reprezentována naším partnerem JUDr. Martinem Sládkem.

02.09.2015

Nový člen našeho týmu

Tým SDA Legal posílil Mgr. Ing. Jiří Šimek, který od 1. 9. 2015 pracuje na pozici advokátního koncipienta.

18.05.2015

Mezinárodní konference Mackrell International v Göteborgu

Ve dnech 13. - 17. května 2015 se konala ve švédském Göteborgu mezinárodní konference Mackrell International, které se zúčastnili zástupci členských advokátních kanceláří z celého světa. Naši advokátní kancelář SDA Legal reprezentovala na této konferenci partnerka JUDr. Lena Džmuráňová.

23.01.2015

JUDr. Martin Sládek jmenován likvidátorem GMAC, s.r.o.

Ke dni 1.1.2015 byl společník SDA Legal, advokátní kancelář, s.r.o. JUDr. Martin Sládek jmenován likvidátorem společnosti GMAC, s.r.o. ze skupiny nadnárodní společnosti GMAC, poskytovatele značkového financování automobilky GM.

04.07.2014

Novela advokátního tarifu

Dne 30.6.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 120/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.
Advokátní kancelář SDA Legal považuje tuto novelu za protiústavní, nekoncepční a zásadně nesouhlasí s postupem Ministerstva spravedlnosti. Podle našeho názoru bude tato nová úprava advokátního tarifu vést ve svých důsledcích k poškozování věřitelů při uplatňování jejich pohledávek za dlužníky.

02.07.2014

Rozšíření našeho týmu

Tým pracovníků advokátní kanceláře SDA Legal se rozšířil o novou posilu, koncipienta Mgr. Radima Obsta.

23.06.2014

Večírek SDA Legal

Dne 18.6.2014 proběhl již tradiční večírek advokátní kanceláře SDA Legal, který se opět konal v prostorách Pavilonu Grébovka. Na rozdíl od minulého roku se vydařilo počasí, pro naše hosty byla připravena ochutnávka rumů, kterou mohli vychutnat společně s dechberoucím výhledem na Prahu. Na večírku byl mj. představen spolek Alfa Human Service, který nabízí podporu a pomoc pečujícím rodičům a profesionálům se zaměřením na služby dětem, mladistvým a dospělým osobám, ohroženým sociálním vyloučením.
13.05.2014

Mezinárodní konference Mackrell International

V minulém týdnu (7.-11.5.2014) se uskutečnila každoroční mezinárodní konference organizace Mackrell International, která sdružuje nezávislé advokátní kanceláře z celého světa, a které je SDA Legal členem. S více než 4.500 advokáty patří mezi jednu z nejlépe hodnocených organizací ve svém oboru. Konference se uskutečnila v americkém Miami a SDA Legal zastupoval partner Petr Adámek.
01.01.2014
  • Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se k 1.1.2014 stal účinný! Více informací
19.12.2013
  • Nový zákon o zvláštních řízeních soudních
Nový občanský zákoník přináší od nového roku mnoho změn. Mimo jiné jde o modifikaci stávajících právních institutů, což vede k nutnosti změny občanského soudního řádu a nabytí účinnosti nového zákona o zvláštních řízeních soudních č. 292/2013 Sb., který upravuje řízení nesporná a jiná zvláštní řízení. Tento zákon má k OSŘ vztah speciality a OSŘ je k němu subsidiární.
Mezi zcela nová řízení patří:
  • řízení o prohlášení člověka za nezvěstného
  • řízení ve věcech svěřenského fondu
  • řízení ve statusových věcech manželských
  • řízení ve statusových věcech partnerských
30.09.2013

Regionální konference Mackrell International

Ve dnech 27.9.-29.9.2013 se uskutečnila v ukrajinském Kyjevě evropská konference členů mezinárodní sítě advokátních kanceláří Mackrell International. SDA Legal zastupoval partner Petr Adámek, který seznámil přítomné se změnami v naší advokátní kanceláři a jejím dalším rozvojem v blízké budoucnosti.

12.08.2013

Bucerius Summer Program 2013

V rámci poskytování nejkvalitnějších právních služeb absolvovala členka našeho týmu Mgr. Jitka Coufalová letní program v německém Hamburku zaměřený na mediaci a alternativní řešení sporů. Celý program se uskutečnil na prestižní Bucerius Law School a byl veden odborníky na mediaci z celého světa.

25.07.2013

Chambers Global Awards 2013

Mezinárodní síť advokátních kanceláří Mackrell International, jejíž je SDA Legal členem, získal prestižní ocenění Chambers Global Awards 2013 v kategorii "Nejlepší mezinárodní síť advokátních kanceláří".

12.06.2013

Slavnostní večírek na počest založení SDA Legal

Dne 10. června 2013 od 18:00 se v Pavilónu Grébovka uskutečnil slavnostní večírek ke vzniku advokátní kanceláře SDA Legal. Večer se nesl v semiformálním duchu plném hudby a dobrého jídla. I přes nepřízeň počasí se večer vydařil nad očekávání. SDA Legal děkuje všem hostům za účast a těší se na další spolupráci.

05.06.2013
  • Zrušení vyhl. č. 484/2000 Sb

Ústavní soud ČR dne 25. dubna 2013 dospěl k závěru, že tzv. přísudková vyhláška (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb.) je v rozporu s ústavním pořádkem a zákonem, a proto ji zrušil ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce.
Tato vyhláška upravovala paušální náhradu nákladů občanského soudního řízení v případě zastoupení některého účastníka advokátem či notářem, a tedy zjednodušovala vypočítávání náhrady nákladů řízení a odstraňovala průtahy v řízení způsobované účastníky. Na druhou stranu stanovením paušální výše odměny vyhláška méně zohledňovala složitost věci, časovou náročnost či počet provedených úkonů, což v praxi vedlo ke sporům o zanedbatelné (bagatelní) částky, kdy sledovaným zájmem sporu byla výše nákladů řízení více, než samotný předmět.
Před touto vyhláškou platil advokátní tarif (vyhláška č. 177/1996 Sb.), který je postaven na principu odměňování advokátů podle počtu úkonů, které byly v souvislosti s řízením vykonány. Advokátní tarif je stále platný, a proto podle něj začnou soudy opět počítat odměny advokátů.
Zrušení přísudkové vyhlášky bude mít za následek snížení nákladů řízení v běžných kauzách. Naopak ve složitějších a náročnějších kauzách dojde k navýšení odměny advokáta, z čehož vyplývá, že dojde ke spravedlivějšímu stanovení výše náhrad nákladů soudního řízení. Otázkou však je, zda-li toto zrušení opět nepřinese zmiňované průtahy řízení a více práce soudcům s vypočítáváním náhrady nákladů řízení

14.05.2013

Přestěhování do nových kanceláří

Advokátní kancelář SDA Legal změnila sídlo a přestěhovala se do nových kanceláří v Lazarské ulici, na Praze 1. Aktuální informace ohledně adresy a kontaktů naleznete zdeSDA Legal